Sofia audio centre

бул. “Ген. Михаил Скобелев” 59В София 1606, България


02 987 73 35
sac@audio-bg.com

Работно време
Понеделник – Петък | 10:30 – 19:30
Събота | 11:00 – 16:00

High End Center

бул. “Ген. Михаил Скобелев” 59A София 1606, България


02 952 36 71
sac@audio-bg.com

Работно време
Понеделник – Петък | 10:30 – 19:30
Събота | 11:00 – 16:00

Свържете се с нас